Scroll to top

Lean Canvas: De tool voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten

We leven in een tijd waar het tempo van nieuwe ontwikkelingen razend snel gaat. Door middel van Smart Industry en Industry 4.0 zijn er veel mogelijkheden ontstaan voor de industrie. Toch zijn de kansen in het algemeen om succesvol nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en lanceren niet veel verbeterd. Het lanceren van succesvolle producten en diensten is niet zo zeer gebaseerd op het vasthouden aan het initiële plan, maar dat onderweg het plan wordt bijgesteld 1. Het Lean Canvas is hier dé tool voor.

Smart Industry Product Launch

Waarom is het lastig om succesvol nieuwe producten en diensten te ontwikkelen?

Er zijn drie hoofdreden waarom bedrijven het lastig vinden om succesvolle producten en diensten te ontwikkelen2.

Ten eerste, is er een misverstand over het ontwikkelen van succesvolle producten en diensten. De media verspreidt met name verhalen van visionairs die de toekomst kunnen voorspellen en uitstekend de koers kunnen bepalen. Echter ligt dit in de realiteit anders. Zelfs de visionaire computer, de iPad, is gebaseerd op een reeks incrementele innovaties (en mislukte innovaties) van software en hardware.

Ten tweede, de traditionele product-gecentreerde aanpak betrekt de klant voor een deel in de beginfase van de ontwikkeling van een product of dienst, waarbij de validatie pas plaatsvindt na de eerste release. Er ontstaat hier een groot gat qua contact met de klant tussen het moment dat een product of dienst wordt ontwikkeld en gelanceerd. Gedurende deze tijd is de kans groot dat het product niet meer aansluit op de behoefte van de klant. Het is essentieel om continue klanten te betrekken bij de ontwikkeling van een product of dienst.

Tot slot, ook al liggen alle antwoorden bij de klanten, je kan ze niet simpel vragen wat ze willen hebben. Een bekende uitspraak van Henry Ford luid:

“If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses”.

In de juiste context kan de klant hun problemen helder formuleren, echter is het niet hun taak om met de juiste oplossing te komen.


Lean Canvas

Lean Canvas is een tool om de kansen aanzienlijk te vergroten voor het succesvol ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en business modellen. Het Lean Canvas is een aanpassing om het bekende Business Model Canvas van Alexander Osterwalder. Hoewel het Business Model Canvas meer gericht is op het identificeren van het huidige business model, is het Lean Canvas gericht op het proces voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

De filosofie achter het Lean Canvas is dat visies van ideeën met name gebaseerd zijn op aannames. Je kan er niet vanuit gaan dat deze aannames kloppen, en daarom dienen deze aannames getest te worden. Een fout die veel bedrijven maken en dat men erg gericht is op de oplossing die bedacht is. Hierdoor gaat de aandacht verloren van de daadwerkelijke problemen die ermee opgelost worden. Er dient gedacht te worden vanuit het probleem van de klant, waarop pas daarná gekeken wordt naar wat de beste oplossing voor het probleem is. Hierbij is de vraag dus niet of een product kan worden ontwikkeld, maar of je het wel móet ontwikkelen.

Het proces

Stap 1. Documenteer je initiële plan of visie. Vul tot zover mogelijk de 9 elementen van het Lean Canvas in.

Stap 2. Identificeer de grootste risico’s. Bepaal welke aannames het grootste risico vormen voor het business model. Formuleer de aannames in de vorm van een hypothese, zodat dit getest kan worden. De prioritering van de risico’s zal het startpunt van de testen bepalen.

Stap 3. Test de aannames systematisch door daadwerkelijk in gesprek te gaan met de gedefinieerde klantensegmenten. De resultaten uit deze gesprekken dienen te worden gebruikt om lering uit te trekken, om vervolgens hypotheses te valideren of bij te stellen.

 

Vaak is het belangrijk om te beginnen met het testen van de aannames omtrent een probleem, voordat men de oplossing gaat testen. Hiermee wordt eerst gevalideerd of de klant dit ook als een probleem ervaart en wat de prioriteit hiervan is. Vervolgens kan er gekeken worden naar mogelijke oplossingen die aansluiten op de problemen.

 

Het testen van de verschillende aannames gaat stap-voor-stap via een iteratief proces. Er kunnen nieuwe inzichten worden opgedaan waar van te voren niet over is nagedacht. Op basis van deze inzichten dient een plan te worden bijgesteld waar nodig is. Door de verschillende elementen van business model te testen kan het business model van een idee worden gevalideerd zonder daadwerkelijk een product of dienst te ontwikkelen. Vervolgens kunnen de benodigdheden voor een Minimum Viable Product (MVP) worden vastgesteld, om daadwerkelijk een eerste product of dienst te ontwikkelen. Het MVP wordt vervolgens ook getest en gevalideerd om uiteindelijk een product-market fit te realiseren.

Lean Canvas Template

Aan de slag met het Lean Canvas? Download de template van onze toolkit pagina.

 

  1. John Mullins and Randy Komisar, Getting to Plan B (Boston, MA: Harvard Business Review Press, 2009)
  2. Ash Maurya, Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan That Works (O’Reilly, Eric Ries, Series Editor, 2012)

Benieuwd naar wat wij voor jullie bedrijf kunnen betekenen? Neem contact met ons op.

Author avatar

Simon Jansen

+31(6) 422 99 377